Slezská projektová společnost Opava

Všechny projektantské služby pod jednou střechou.

Naším cílem jsou komplexní služby spočívající v zajištění potřebných podkladů, vypracování architektonické studie, dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele stavby a provádění stavby, činnost autorského dozoru při realizaci stavby až po kolaudaci stavby.

O firmě

Jsme firma s dlouholetou praxí a stovkami hotových projektů. Všechny rozhodující profese jsou zajišťovány autorizovanými a profesionálními architekty, inženýry a techniky. Zaměřujeme se na kompletní zpracování projektové dokumentace všech druhů, a tím nabízíme investorovi všechny potřebné služby na jednom místě.

0
Projektantů
0 +
Úspěšných projektů
0 +
let existence

Co nabízíme?

Zajištění:

 • potřebných podkladů pro předprojektovou a projektovou činnost
 • inženýrské činnosti pro vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení
 • Pomoc:

 • se spoluprácí s investorem při výběrových řízeních, provozních zkouškách a kolaudaci
 • s průkazem energetické náročnosti budov – PENB
 • Projektovou dokumentaci:

 • pro vydání územního rozhodnutí vč. zajištění ÚR
 • pro vydání staveb. povolení vč. zajištění SP
 • pro výběr zhotovitele a provedení stavby
 • Dozor:

 • autorský dozor projektanta při provádění stavby
 • technický dozor investora při provádění stavby
 • Zpracování:

 • projektové dokumentace k žádosti o dotaci v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 • položkových rozpočtů a propočtů nákladů stavby
 • požárně bezpečnostních řešení stavby – PBŘS
 • Studie:

 • zastavovací a objemové studie
 • urbanistické studie včetně jejich projednání
 • Naše hotové projekty: