Slezská projektová společnost Opava

ZŠ Pustá Polom – přístavba šaten a tělocvičny

Název stavby: ZŠ Pustá Polom – přístavba šaten a tělocvičny
Investor: Obec Pustá Polom
Projektant: Ing. arch. Erhard Jarosch
Dodavatel: UNIPS a.s. Ostrava – Ostravské stavby s.r.o.