Slezská projektová společnost Opava

Integrovaný objekt IPB Pojišťovna a.s.Pardubice

Název stavby: Integrovaný objekt IPB Pojišťovna a.s.Pardubice
Investor:
IPB Pojišťovna a.s., fy VIMR & NOVÝ v.o.s.
Projektant:
Ing. arch. Erhard Jarosch, spolupr. BC. David Grygar
Dodavatel:
Vojenské stavby a.s., o.z. Pozistav Hradec Králové