Slezská projektová společnost Opava

Rekonstrukce a přístavba záchranné služby OPAVA

Název stavby: Rekonstrukce a přístavba záchranné služby OPAVA
Investor:
OkÚ Opava
Projektant:
Ing. arch. Erhard Jarosch
Dodavatel:
RESTAV, spol. s r.o. Ostrava