Slezská projektová společnost Opava

Komárov – Přístavba tělocvičny a zázemí – DÚR

Název stavby: Komárov – Přístavba tělocvičny a zázemí – DÚR
Investor: Město Opava – městská část Komárov
Projektant: Ing. arch. D. Grygar / Ing. arch. E. Jarosch