Slezská projektová společnost Opava

ZŠ Komárov – tělocvična

Název stavby: ZŠ Komárov – tělocvična
Investor:
Statutární město Opava
Projektant:
Ing. arch. E. Jarosch / Ing. Jaromír Vícha / Ing. Michal Vavrečka
Dodavatel:
Ostravské stavby a.s.