Slezská projektová společnost Opava

GDPR - Oficiální dokument společnosti

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) tímto informujeme, jako správce osobních údajů, o zpracování osobních údajů našich zákazníků. Osobní údaje získáváme a zpracováváme na základě právního důvodu plnění
smlouvy za účelem zpracování projektové dokumentace a služeb s tímto zpracováním spojených (inženýrská činnost, autorský dozor apod.).

Zpracování provádíme převážně v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, ev. rodné číslo, číslo bankovního účtu, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to v každém konkrétním případě dle potřeby, která je nutná pro výše uvedené účely.

Osobní údaje poskytujeme pouze institucím a subjektům v rozsahu a míře nutné k plnění našich smluvních povinností.

Osobní údaje uchováváme po dobu archivace projektové dokumentace.

Subjekty osobních údajů mají právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování a dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Zodpovídá: Admin stránek
Vytvořeno : 25.5.2018