Slezská projektová společnost Opava

O firmě

Slezská projektová společnost spol. s r. o. Opava byla založena v květnu 1991 a svoji činnost zahájila v září 1991. Základ společnosti tvořilo deset společníků – vedoucích projektantů, kteří získali svoji praxi a odbornost dlouholetým působením v opavském ateliéru Stavoprojektu Ostrava. Sídlo společnosti bylo do září roku 2001 na adrese Horní náměstí 49, od října roku 2001 do prosince 2009 bylo sídlo společnosti na adrese Hradecká 3 a od ledna roku 2010 je sídlo společnosti na adrese Olomoucká 8.

Vědomí a perspektivní potřeba zachovat komplexnost v projektování, byl opavský ateliér transformován do podoby projektové společnosti, kterou v současné době tvoří čtyři společníci a čtyři zaměstnanci. Všechny rozhodující profese jsou zajišťovány autorizovanými architekty, inženýry a techniky. Ve specializovaných činnostech spolupracujeme s osvědčenými firmami a fyzickými osobami, které získaly naši důvěru pro svůj profesionální přístup.

Naším cílem je komplexní zpracování projektové dokumentace všech druhů občanské a bytové výstavby. Nabízíme tím investorovi možnost konzultací a jednání na jednom místě za účasti všech potřebných profesí při zajišťování „jeho“ akce. Dřívější zaměření na bytovou, školskou a zdravotnickou výstavbu je v dnešní době přizpůsobeno poptávkou a pozornost je zaměřena do oblasti aktuální poptávky investorů, která se týká školství, částečně zdravotnictví, vyšší občanské event. průmyslové výstavby a v současném období i bytové výstavby.

Abychom zabezpečili kontinuitu předávání zkušeností a informací, doplňujeme postupně projektovou společnost o absoloventy škol, neboť máme zájem o dlouhodobý rozvoj firmy.

Autorizace v oborech: architektura, pozemní stavby

Vlastní kapacity: architektura, pozemní stavby, statika a dynamika staveb (statické posudky), rozpočtování.

Kooperace: požární technika, POV, akustika, geologický a radonový průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření, vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnika, elektroinstalace, výpočty a návrhy osvětlení, Průkaz energetické náročnosti budov – PENB.