Slezská projektová společnost Opava

Krnov – ZŠ Janáčkovo náměstí – tělocvična – DÚR

Název stavby: Krnov – ZŠ Janáčkovo náměstí – tělocvična – DÚR
Investor:
Město Krnov
Projektant:
Ing. arch. E. Jarosch / Ing. M. Vavrečka / Ing. Jaromír Vícha
Dodavatel:
AF Stav Krnov s.r.o.