Slezská projektová společnost Opava

8 b.j. BÍLOV

Název stavby: 8 b.j. BÍLOV
Investor:
Obec Bílov
Projektant:
Ing. Jiří Klíma / Mojmír Sláma
Dodavatel:
NOSTA s.r.o. Nový Jičín