Slezská projektová společnost Opava

Pustá Polom – staveb. úpravy domu č.p.230 na chráněné byty

Název stavby: Pustá Polom – staveb. úpravy domu č.p.230 na chráněné byty
Investor:
Obec Pustá Polom
Projektant:
Ing.arch. E.Jarosch, Ing.arch. D.Grygar / Ing. V.Matyášková
Dodavatel:
Ostravské stavby a.s.